Allt för skolidrott & aktiv träning

Giftfri lek & Giftfri idrott

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att använda våra produkter. Därför har vi på Sport & Fritidsgrossisten tagit fram två nya märkningar som ska vara en kompass för dig som kund att göra medvetna val när du handlar av oss!  

Vi har valt att ge dessa märkningar namnet Giftfri Lek & Giftfri Idrott. Produkter med märkningen uppnår Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för leksaker och idrottsmateriel. Det finns två olika nivåer på märkningen: Bas och Avancerad.Hur kategoriseras produkterna?

Med leksaker avses produkter som omfattas av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (leksaksdirektivet), det vill säga produkter som utformats eller är avsedda som leksaker för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller ej. Med idrottsprodukt avses bland annat bollar och Yogamattor som inte omfattas av leksaksdirektivet. Detta avgörs av oss eller av vår tillverkare. Det finns också produkter som kan vara både leksak och idrottsmateriel, ett exempel är bollar. Är bollen CE-märkt som leksak är den en leksak, annars idrottsmateriel. Vi har därför valt att låta även idrottsmateriel ingå i vår märkning Giftfri och ge dessa produkter en egen logga: Giftfri Idrott. 

 Vad innebär märkningen?

Giftfri Lek & Giftfri Idrott är en märkning som vi tagit fram för att lyfta fram produkter som uppnår Upphandlingsmyndighetens krav. Hållbarhetskriterierna för leksaker och idrottsmateriel tillhör produktgruppen Giftfri förskola och har som huvudsakligt fokus att minska mängden hälsofarliga ämnen i förskolan. Hållbarhetskraven som ställs på produkterna är hårda och rör bland annat förekomsten av formaldehyd, biocidbehandling och migrationer av Bisofenoler (för att bara nämna några.) Vi vill genom märkningen ge bättre val och lyfta fram produkter som uppnår kraven. 

Om produkten bär logga med märkningen Giftfri Idrott är detta en idrottsprodukt som uppfyller samtliga krav. 

Om produkten bär logga med märkningen Giftfri Lek är detta en leksak som uppfyller samtliga krav.