Allt för skolidrott & aktiv träning

OBS. VI SÄLJER INTE TILL PRIVATPERSONER!

Reservation med anledning av coronavirus-situationen

Vi reserverar oss för rätten till förlängning av leveranstider i vissa situationer, pga att det pågående krigssituationen i Ukraina samt utbrottet av coronaviruset som gör att situationen just nu är mycket svår att överblicka. Det kan uppstå situationer då det blir omöjligt eller oskäligt betungande för oss att i rätt tid fullgöra våra åtaganden avseende leverans och färdigställande av ett projekt. Därför är vi berättigad till skälig förlängning för att kunna hantera effekterna av den pågående situationen/pandemin, inklusive myndighetsbeslut med anledning härav.

Priser

Alla priser är exkl. moms. Minsta ordervärde är 500:- exkl. moms. Expeditionsavgift på 45:- exkl. moms tillkommer om ej annat överenskommet. Frakt tillkommer på order under 6.000:- exkl. moms. Gäller dock ej mattor, nedslagsbäddar eller material som är skrymmande. Om telefonavisering begärs tillkommer en kostnad av 250:-. Prishöjningar till följd av okontrollerbara höjningar från underleverantörer eller råvaror, får göras utan avisering.

Nöjdkundgaranti

Sport & Fritidsgrossisten strävar efter att alla kunder ska vara nöjda och därför har vi en nöjdkundgaranti som innebär att man kan återlämna varan inom 14 dagar efter leverans och få pengarna tillbaka om man inte är helt nöjd. Detta förutsätter att varan är absolut helt felfri och att den är förpackad i sin originalförpackning. Alla frakter i samband med nöjdkundgaranti betalas alltid av kunden. Returkostnad 1-20 kg, inkl inhämtningsavgift 325:-. Kundanpassade produkter, specialprodukter, skrymmande produkter, inredningar, mm. omfattas inte av nöjdkundgarantin. Hör med våra säljare innan du beställer om du är osäker på vilka produkter som ej omfattas av nöjdkundgarantin. Innan varan kan återlämnas måste kontakt tas med försäljningsavdelningen för vidare instruktioner.

Offert

Offerter gäller 2 månader från offert datum om inget annat angivits. Om beställaren vidtar uteslutningar eller andra ändringar i offerten förbehåller sig leverantören rätten att träffa ny överenskommelse om försäljningsvillkoren.

Order

Order kan lämnas direkt till Sport & Fritidsgrossisten eller representanter, muntligen eller skriftligen. Skriftlig orderbekräftelse lämnas normalt sett inte om inte särskild överenskommelse skett. Minsta totala ordervärde 500:- exkl. moms.

Konditioner

Priser gäller netto, exklusive moms, emballage och försäkringskostnader. Emballage återtas ej såvida inte annat anges. Inträffade ändringar i råvarupriser, importpriser och tillverkningspriser berättigar till motsvarande prisändringar. Prisändringar som orsakas av händelse som vi ej kan kontrollera kan ske utan föregående meddelande.

Betalningsvillkor

Betalningstiden utgör 30 dagar netto om inte annat angivits. Dröjsmålsränta debiteras med diskonto +8% vid betalning efter förfallodagen.

Reklamationer / Returer

Skulle det vara så oturligt att du har mottagit en vara som det är något fel på, så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig så fort som möjligt. För fabrikations- och materialfel lämnar vi, där inte annat angivits 1-5 års garanti beroende på vara, kontrollera med försäljningsavdelningen.

1. Det första du gör att är kontakta vår kundservice. För att vi snabbt ska kunna hjälpa dig ber vi dig kontakta oss via e-post info@sport-fritid.nu. Det vi vill att du får med i mejlet är: Ordernummer, namn på verksamheten, vad du vill reklamera, varför du vill reklamera. Om skada vill vi gärna ha bild. Om du har frågor eller vill ha rådgivning så är du alltid välkommen att ringa till vår kundtjänst. När vi mottagit ditt mejl så kommer vi återkomma till dig inom 5 timmar med ett första svar.

2. Utredning av reklamationen / produkten

Din reklamation ska sedan utredas. Hur lång tid en utredning tar är beroende av reklamationens karaktär. I vissa fall kan vi ta ett beslut direkt och ge dig som kund ett snabbt besked. I andra fall kan vi behöva ta kontakt med vår leverantör vilket kan göra att vi inta kan ge ett direkt besked utan måste invänta svar från leverantören.

3. Besked från Sport & Fritidsgrossisten

Så fort utredningen är färdig får du besked från oss om din reklamation är godkänd eller ej. Du kommer bli kontaktad utav oss via mejl om inget annat överenskommits. Vid reklamationer som är av mindre art kommer vi omgående att skicka nya varor till er. I de fall där detta innebär retur hjälper vi er med att ordna en retursedel som ni fäster på paketet som ni vill skicka tillbaka.  I de fall det anses nödvändigt , beslutas om skriftlig avvikelse som beskrivs i enlighet med vårt ledningssystem ISO-9001 . Samtliga reklamationsrapporter förvaras under två år i vårt dokumentsystem.

Vi vill göra dig uppmärksam på att reklamationsrätten gäller produktionsfel av vara och inte fel orsakade av normalt slitage eller föråldrande av produkt.

Reklamationer måste alltid göras inom 8 dagar efter godsets avstämplings datum för att mottagaren skall kunna ställa ersättningsanspråk. Observera: Returer av varor som reklamerats av mottagaren, får endast ske efter godkännande från Sport & Fritidsgrossisten:s försäljningsavdelning. Anmärkningar mot fullgjord inredningsleverans skall, inom 30 dagar, skriftligen meddelas Sport & Fritidsgrossisten, varvid högst 5 % av fakturabeloppet får innehållas tills leveransen godkänts. Full betalning skall dock alltid ha skett inom 30 dagar efter det att anmärkningen åtgärdats av leverantören.

Oberoende av returanledning får returer av varor endast ske efter överenskommelse med Sport & Fritidsgrossisten:s försäljningsavdelning, som också ger besked om hur retur skall hanteras. Returer sändes på det sätt leverantören anger. Retur i anledning av fel, gjorda av beställaren, kan endast godkännas för helt kuranta varor i originalförpackning. 

Returkostnad för beställaren: 1-20 kg, inkl inhämtningsavgift 325:-. (volymbaserade kostnader kan tillkomma.)

Leasing

Kontrollera alltid med försäljningsavdelningen för aktuell information och villkor.

Returer

Oberoende av returanledning får returer av varor endast ske efter överenskommelse med Sport & Fritidsgrossisten:s försäljningsavdelning, som också ger besked om hur retur skall hanteras. Returer sändes på det sätt leverantören anger. Retur i anledning av fel, gjorda av beställaren, kan endast godkännas för helt kuranta varor i originalförpackning.

Returkostnad 1-20 kg, inkl inhämtningsavgift 325:-.

Leverans / Tariffer

Om inte annat anges sker leverans av lagervaror normalt inom 3-5 arbetsdagar efter order. Leveransen sker till leveransadressen under dagtid. För att vi ska kunna leverera din order utan problem så behöver vi ett mobiltelefonnummer, meddela oss detta snarast för att undvika ”bomkörningar” med extra kostnader som följd. Önskas leverans till ombud eller till hemadress tillkommer avgifter enligt transportörens gällande prislista.

Tarifflista 2022 paketsändning:

Fraktgrundadvikt
                         Pris
1 kg
133,00 kr
3 kg
152,00 kr
5 kg
173,00 kr
7 kg
200,00 kr
9 kg
231,00 kr
12 kg
258,00 kr
15 kg
289,00 kr
20 kg
354,00 kr
30 kg
394,00 kr
40 kg
465,00 kr
60 kg
597,00 kr
80 kg
738,00 kr
99 kg
883,00 kr

Fraktgrundande vikten för 2 st paket är minst 20 kg. Den fraktgrundande volymvikten räknas fram med följande formel:  LängdenxBreddenxHöjdenx280= fraktgrundandevikt


Övriga tilläggskostnader:

Returkostnad 1-20 kg, inkl inhämtningsavgift 325:-.

Avisering SMS 150:- För av avsändaren begärd avisering före utkörning, Avisering sker via SMS.
Avisering telefon 250:- För av avsändaren begärd avisering där mottagaren blir uppringd och aviserad före utkörning
Chaufföravisering 95:- Chauffören ringer mottagaren cirka en timme innan leverans. Kräver att ett korrekt telefonnummer angivits i transportbokningen. (DB SCHENKER-part load och -full load)
Inhämtningsavgift 75:- Vid hämtning av färre än fem (5) sändningar vid ett och samma tillfälle tillkommer en hämtningsavgift
Ej maskinsorterat 95:- I de fall ett kolli överstiger 1,4 m i längd eller av annan anledning ej bedöms kunna sorteras maskinellt, tillkommer avgift
Mottagarfrakt 45:-
Storstadstillägg 8-12:-
Återtagning 300:- Om leverans inte kan ske beroende på att mottagaren ej varit tillgänglig återtas godset (System)
Aviserat Återtag 150:- I de fall ingen mottagare är på plats eller sändningen inte går att ställa av utan kvittens, debiteras återtag till terminal och ännu en utkörning.
Extra distribution 89:- Om leverans inte kunnat ske beroende på att mottagaren ej varit tillgänglig återtas godset och ny utkörning görs efter överenskommelse till en extra avgift
Lagerhyra 110:-/dag För sändning som kvarligger mer än tre (3) dagar efter avisering debiteras från dag fyra (4) lagerhyra per dag
Fix day 10 400:- Fix day 10, leverans ej senare än kl 10:00 på fastställd arbetsdag enligt DB Schenkers turlista för DB SCHENKERsystem
Tidslossning 920:- DB Schenker erbjuder lossning vid viss tidpunkt, med DB Schenker erbjuder lossning vid viss tidpunkt, med överenskommelse vid bokningstillfället.

Ovanstående kostnader som begärts av kund eller debiterats av transportör i samband med leverans.

Snabborder

Om angiven order önskas levererad från vårt lager inom 24 timmar sker detta mot en extra kostnad av 100:-

Mottagning av gods

Levererat gods skall av beställaren omgående placeras i utrymme med normal värme och luftfuktighet.

Montering

Om montering ingår, debiteras eventuella ändringsarbeten extra. Beställaren skall se till att det finns tillgång till elkraft och belysning i berörda lokaler och att dessa har gjorts i ordning, så att montering kan ske effektivt. Montering, elinstallation och VVS-enheter ingår inte i leverantörens åtagande. Om montering utan leverantörens vållande inte kan ske i en följd, äger leverantören rätt att debitera extraresor och andra därmed sammanhängande kostnader. Vid fullgjord eller avbruten montering skall beställaren besiktiga det utförda arbetet. Eventuella erinringar skall omedelbart framföras och därefter skriftligen bekräftas. Kontrollmått skall kunna tagas på plats 8 arbetsveckor före leverans.

Garanti

För fabrikations- och materialfel lämnar leverantören, där inte annat angivits 1-5 års garanti ( beroende på vara, kontrollera med försäljningsavdelningen) från leveransdagen, under förutsättning att varan placeras i lämplig lokal. Garantin innebär att leverantören har skyldighet att efter eget val avhjälpa felet eller leverera ny vara. För skador under transport, vid lossning, uppackning, inbärning och utplacering samt genom olämplig behandling har leverantören inget ansvar.

Transportskador

Var noga när du tar emot varorna. Kontrollera alltid att kartongerna är hela och oöppnade och att antalet kollin överensstämmer med vad som anges på fraktsedeln. Alla avvikelser måste du notera på chaufförens fraktsedel och därefter anmäla till transportföretaget. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot skadeanmälan, och du får själv stå för kostnaderna. Om skadan upptäcks vid uppackning måste du anmäla skadan till transportbolaget inom sju dygn efter mottagandet för att den ska kunna behandlas. 

Äganderätt

Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar är leverantörens egendom och får inte utan särskild överenskommelse utnyttjas av beställaren eller av denne delges tredje man. Gods som levererats är leverantörens egendom tills dess att full likvid erhållits.

Design-, pris- och konstruktionsförändringar

Leverantören förbehåller sig rätten till pris-, design- och konstruktionsförändringar utan föregående meddelande om inget annat avtalats.