Allt för skolidrott & aktiv träning

Verksamhetspolicy

Sport & Fritidsgrossisten skall erbjuda kunden rätt produkt, i rätt tid, till rätt pris. Våra kunder skall kunna lita på att överenskommen och förväntad kvalitet presteras av samtliga inom företaget. Sport & Fritidsgrossisten vill kännetecknas av omtanke om såväl den yttre- som den inre miljön. Vi skall arbeta för att minska miljöbelastningen från vår verksamhet genom att nyttja energi och råvaror effektivt. Detta för att nå upp till vår vision " Vi ska vara idrottslärarens mest önskade samarbetspartner."

Detta uppnår vi genom att:

Styrelsen Sport & Fritidsgrossisten


ISO 9001 och ISO 14001 Certifierade

Som ett led i vårt ständiga utvecklingsarbete är vi nu kvalitets- och miljö certifierade och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 .